Aplikacije za djecu

Brojevi za iPhone Comments Off on Brojevi za iPhone

Brojevi za iPhone

Posted by on May 28, 2019

“Brojevi” je jednostavna aplikacija za djecu koja ih kroz igru poučava brojevima, zbrajanju i oduzimanju. Aplikacija sadrži sliku za svaki broj od 1 do 20 te glas koji pročita broj i kaže što se...

Learn More