Brojevi za iPhone

“Brojevi” je jednostavna aplikacija za djecu koja ih kroz igru poučava brojevima, zbrajanju i oduzimanju. Aplikacija sadrži sliku za svaki broj od 1 do 20 te glas koji pročita broj i kaže što se nalazi na slici.

Postoje tri kviza u kojemu se vaša djeca piatju koliko je zbroj dvaju brojeva, zatim koliko je oduzimanje jednog broja od drugog te koliko se predmeta nalazi na ekranu.

Programirao:
Goran Leutar

Tonska realizacija:
Petar Varvodić

Glas:
Maja Matas

Aplikacija radi na iOS 8.0 pa nadalje, te na iPhone 5 uređajima te s iPadom.

Ukoliko imate neke prijedloge ili nađete grešku u aplikaciji, molimo vas da nam se obratite putem našeg maila: goran@wargog.com ili putem Facebooka na https://www.facebook.com/Wargogcom